За проекта

За проекта

Проектът “Зелените трамваи търсят своя дом” е разработен от сдружение “Градски транспорт и инфраструктура”, съвместно със сдружение 365 и Чешки център в София. Проектът е съфинансиран по Програма Европа 2016 на Столична община, Приоритетна област 2: Подкрепа за създаването на устойчиви общински политики и модели за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града.

Целите на проекта са да популяризира запазените и възстановените исторически трамваи и да изследва възможностите за трансформиране на бившето трамвайно депо „Клокотница“ в културен център с музей на градския транспорт.

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура”

Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в началото на 2013 г. Едно от основните направления, по които сдружението  осъществява активна дейност е запазването на културно-историческито наследство на градския транспорт. В средата на 2013 г. представихме нашия проект за възстановяването на историческите трамваи в София и изграждане на музей на градския транспорт в бившето трамвайно депо “Клокотница”. По наше предложение бе заснет кратък филм за историята на трамваите на София, реализиран от Камен Во студио със съфинансиране по програма Култура на СО. Участвали сме при организацията и провеждането на деня на отворените врати на бившето трамвайно депо Клокотница през 2014 г. През 2015 г. по инициатива на сдружението и с финансовата подкрепа на Сименс България ЕООД бе извършено възстановяването на трамвайна мотриса от 1935 г.

Сдружение 365

Сдружение 365 ще партнира по дейност 4, като подпомогне определянето на тематичните туристически маршрути и съдейства при организирането и провеждането на туристическите пътувания с историческите трамваи. Експертизата на сдружение 365 в областта на туризма ще осигури устойчиво развитие на постигнатите чрез проекта резултати, като използва изготвената карта на тематичните маршрути при организация на последващи пътувания и обиколки на София.

Чешки център в София

Чешкият център ще партнира в дейности 2 и 7 на настоящия проект. За дейност две ще бъдат потърсени инициатори на трансформирани пространства за култура в Чехия, които да представят опита си по време на организираните кръгли маси. По този начин ще бъдат споделени добри практики, които могат да бъдат приложени при търсенето на подходящ начин за трансформиране на бившето трамвайно депо „Клокотница“ в София. Чешкият център ще бъде и домакин на кръглите маси по дейност седем, като по този начин участниците ще имат предоставена свободна трибуна за споделяне на своето мнение относно бъдещето на депото.

Актуална информация за изпълнението на проекта

Решение No 238 по Протокол 12 от 14.04.2016 г. на Столичен общински съвет за одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма Европа на СО за 2016 г.

За Програма Европа

Новини от изпълняваните по Програма Европа 2016 проекти

Адрес и контактна информация:
Асоциация за развитие на София
бул. Патриарх Евтимий № 92
гр. София
тел.: 02 9520 346
имейл: programaevropa at gmail.com