Приключи изпълнението на проекта

Приключи изпълнението на проекта

В края на октомври 2016 г. приключи изпълнението на проекта “Зелените трамваи търсят своя дом.” В рамките на шестте месеца бяха организирани и проведени две официални кръгли маси, срещи с представители на Столична община и Столичния общински съвет, двуседмична фотоизложба, две официални пътувания с историческите трамваи, ден на отворените врати на трамвайно депо “Клокотница”, много работни срещи и кореспонденция със заинтересовани лица.

При реализацията на проекта бе събрана изключително интригуваща информация за историята на трамвайния транспорт в София, която намери място в настоящата страница, както и бе представена на кръглите маси.

С голямо задоволство екипът може да отчете, че изпълнението на проекта бе успешно. Водени от принципа за прозрачност публикуваме по-долу докладите по отделните дейности, като се надяваме да получим и обратна връзка.

Доклад I – За състоянието и възможностите за трансформиране на трамвайно депо “Клокотница” в културен център с музей на градския транспорт

Функционална схема след извършване на трансформиране трамвайно депо “Клокотница” в културен център с музей на градския транспорт

Доклад II – За състоянието на историческите трамвайни мотриси

Доклад III – Предложения за тематични маршрути

Доклад за изпълнение на първа кръгла маса

Доклад за изпълнение на втора кръгла маса

Доклад за проведено първо пътуване с историческа трамвайна мотриса по тематичен маршрут “Парковете на София”

Доклад за проведен ден на отворените врати на депо “Клокотница” и второ тематично пътуване с историческа трамвайна мотриса

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!